Om kontoret

Kontoret ble etablert 1984 av Olav Fahleløkk og Arild Frederik Stordahl under navnet Fahleløkk & Stordahl sivilarkitekter MNAL. Vi var begge ansatt hos NKLs Arkitektkontor som var under avvikling. Olav Fahleløkk pensjonerte seg senere og kontoret skiftet navn til Stordahl Arkitektkontor i 1995. Kontoret har hatt sentral godkjenning i øverste tiltaksklasse siden ordningen ble innført.

Kjerneområder

Helt fra starten har hovedtyngden av oppdrag vært prosjektering av næringsbygg for Coop i Midt-Norge. I de senere år har andre typer oppdrag fått en større og større andel av virksomheten. Her kan nevnes bensinstasjoner, kontorer, boliger, fritidsboliger, mm. En større utbygging i Røros sentrum ble gjennomført i nært samarbeid med Riksantikvar og Kulturminneforvalteren for Domus Røros i perioden 2011-2015.  Kontoret har også lang erfaring som ansvarlig søker.

Lokalisering

Kontoret har siden 2002 vært samlokalisert med Voll Arkitekter, først i Kjøpmannsgata 40 i Trondheim, nå i Verftsgata 4 på Nedre Elvehavn.

Prosjekteringsverktøy

Kontoret benytter ArchiCad som prosjekteringsverktøy, et meget utbredt 3D-verktøy blant arkitekter og et av de fremste innenfor BIM-prosjektering. I tillegg benyttes de vanlige kontorprogrammene fra Microsoft. KS-Systemet er utviklet internt, men er basert på bransjens egenutviklede verktøy.

Bransjetilknytning

Kontoret har tidligere vært tilknyttet både NAL og NPA. De senere år er kontoret kun tilknyttet Arkitektbedriftene som også leverer ansvarsforsikringen tilpasset dagens krav.

Priser

Kontoret har som mål å være konkurransedyktig på pris. Det tilbys gjerne fast honorar på definerte ytelser. Alternativt kan oppdrag utføres på timebasis med regelmessig rapportering og prisoverslag. Ta gjerne kontakt for tilbud.

Filosofi

I tillegg til arkitektur har også funksjon og økonomi sterkt fokus. Det er viktig at oppdragsgiver får et byggverk som tilfredsstiller behovene uten at kostnadsrammen blir sprengt. Da får kanskje arkitekten kompromisse med egne ønsker?